Enzymy a imunita

Proteolytické enzymy obsažené v enzymoterapeutických preparátech ovlivňují imunitní systém několika různými způsoby a pozitivně tak působí na onemocnění, která jsou způsobena nedostatečnou nebo naopak přehnanou (autoimunitní onemocnění, alergie) imunitní reakcí.

Proteolytické enzymy používané v terapii působí na imunitní systém především těmito mechanismy:

  • Urychlují a mírní průběh zánětu – enzymy pomáhají odstraňovat odumřelé a poškozené buňky v místě zánětu. Dále inaktivují (blokují) činnost zánětlivých molekul a toxických produktů zánětu, čímž dochází ke snížení otoku a zmírnění bolesti. Proteolytické enzymy také potlačují průchod bílých krvinek z krevního řečiště do tkání a omezují tak množství bílých krvinek v místě zánětu.
  • Snižují hladinu zánětlivých mediátorů v krvi – proteolytické enzymy urychlují odbourávání zánětlivých mediátorů z krve. Tím brání nadměrné a dlouhodobé aktivaci bílých krvinek a snižují tak riziko, že zánět přejde do chronického stadia.
  • Snižují hladinu imunokomplexů, které se mohou podílet na vzniku zánětlivých onemocnění – pokud se takzvané imunokomplexy (tvořené antigenem a na něj navázanou protilátkou) neodstraňují z krve dostatečnou rychlostí a začnou se ukládat do tkání, může to mít za následek vznik zánětu a chronických zánětlivých onemocnění. Proteolytické enzymy podporují odstraňování imunokomplexů a tím riziko zánětu snižují.
  • Ovlivňují imunitní odpověď zprostředkovanou některými typy bílých krvinek – tím, že proteolytické enzymy snižují množství určitých molekul v membráně bílých krvinek, snižují jejich aktivaci a potlačují tak nadměrnou imunitní odpověď.

Zdroj:
MUDr. Milan Buc: Autoimunita a autoimunitné choroby; Veda, 2005