Co jsou to enzymy?

V kterémkoli okamžiku a v jakékoli situaci pracují v našem těle tisíce různých enzymů. Závisí na nich metabolismus všech buněk, naše trávení, schopnost pohybu nebo tělesné regenerace. Čím je způsobena extrémní výkonnost enzymů, které jsou nepostradatelnou součástí veškerého života na Zemi?

Enzymy jsou bílkoviny

Chemicky jsou enzymy bílkoviny, jsou tedy složené z dlouhého řetězce dvaceti různých aminokyselin, jejichž různé zastoupení a kombinace (jednotlivé aminokyseliny se mohou samozřejmě v řetězci mnohokrát opakovat) umožňují jejich struktuře nepředstavitelnou variabilitu.

Enzymy jsou obrovsky výkonné

Velmi zjednodušeně si můžeme práci enzymů představit tak, že se molekula enzymu naváže na molekulu příslušné chemické látky, kterou rychle, spolehlivě a účinně přemění na látku jinou. Enzymy tedy řídí a zajišťují všechny biochemické reakce probíhající v živých organismech.

Enzymy přesně poznají svůj substrát

Na enzymech je udivující jejich přesnost, s jakou rozeznávají molekulu, na kterou se mají vázat a se kterou mají pracovat (obecně takové molekule říkáme substrát). Protože enzym zpravidla rozeznává jen jeden jediný substrát z mnoha tisíců různých molekul, přirovnává se často vztah enzymu a jeho substrátu ke vztahu zámku a klíče, který do něj jako jediný správně zapadá.

Enzymy je možné řídit

Asi nejvíce udivující je na enzymech přesná souhra, v jaké ve zdravém organismu společně pracují. Práci neboli aktivitu enzymu je totiž možné „zapínat“ a „vypínat“ podle potřeby – často například tím, že je molekula enzymu mírně chemicky pozměněna nebo se změní podmínky, ve kterých pracuje. A za tyto změny není opět odpovědný nikdo jiný než zase další enzymy.

Zdroj:

http://science.howstuffworks.com